IMG-1682

STOP Cyberprzemocy ! POSKROM Cyberprzestrzeń!

Od 01.10.2015 r. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu z Fundacją Tilia realizuje projekt ,,STOP Cyberprzemocy ! POSKROM Cyberprzestrzeń!” Projekt ten jest współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje. Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu oraz sposobów przeciwdziałania cyberprzemocy. Kilka… Czytaj więcej STOP Cyberprzemocy ! POSKROM Cyberprzestrzeń!

IMG-1682

Pociąg do Warszawy

Pociąg do Warszawy Niniejszy program kierowany jest do 15 wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych obsługiwanych przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wałbrzychu tj. Placówki opiekuńczo – wychowawczej „Dom Jedynka” przy ul. Bema 101 w Wałbrzychu i Placówki opiekuńczo- wychowawczej „Dom Dwójka” ul. Witosa 35 w Wałbrzychu. Celem głównym projektu jest rozszerzenie oferty… Czytaj więcej Pociąg do Warszawy