Pociąg do Warszawy

Pociąg do Warszawy

1

2

Niniejszy program kierowany jest do 15 wychowanków z placówek opiekuńczo –
wychowawczych obsługiwanych przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
w Wałbrzychu tj. Placówki opiekuńczo – wychowawczej „Dom Jedynka” przy ul. Bema 101
w Wałbrzychu i Placówki opiekuńczo- wychowawczej „Dom Dwójka” ul. Witosa 35 w Wałbrzychu.
Celem głównym projektu jest rozszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie wyrównywania
dysproporcji i szans rozwojowych 15 wychowanków placówki.

Projekt potencjalnie przyczyni się do pobudzenia aktywności i rozwoju zainteresowań
wychowanków. Wpłynie na rozwój wrażliwości i umiejętności alternatywnego spędzania czasu wolnego, poznawania innych kultur i środowisk społecznych a wycieczka i zwiedzane w jej trakcie obiekty na zaznajomienie się z historią Warszawy. Realizacja projektu wpłynie na wzmocnienie funkcji wychowawczej i opiekuńczej placówki oraz zwiększenie efektywności kształcenia.