STOP Cyberprzemocy ! POSKROM Cyberprzestrzeń!

Od 01.10.2015 r. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu z Fundacją Tilia realizuje projekt ,,STOP Cyberprzemocy ! POSKROM Cyberprzestrzeń!”

Projekt ten jest współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.

Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu oraz sposobów przeciwdziałania cyberprzemocy.

Kilka uchwyconych chwil 🙂

002

 

Program profilaktyczny  STOP cyberprzemocy- POSKROM cyberprzestrzeń opracowany w ramach projektu.
Pobierz program