Do 30 tys.

Zapraszamy do składania ofert.

 

  1. Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznychPobierz PDF
  2. Zapytanie ofertowe nr 4/2018/EFS na wykonanie usługi realizacji szkoleń oraz przygotowania materiałów szkoleniowych w ramach projektu ,,Dzieci na START!” o numerze RPDS.09.02.04-02-0001/17Pobierz ZIP
  3. Informacja o wyniku postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 4/2018/EFS z dnia 19.03.2018 r. na wyłonienie wykonawcy usługi realizacji szkoleń oraz przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek projektu ,,Dzieci na START ! współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – Pobierz PDF
  4. Zapytanie ofertowe nr 6/2018/EFS z dnia 28.05.2018 r na wykonanie usługi – zakup i dostarczenie sprzętu do EGG Biofeedback oraz dwóch lamp antydepresyjnych – Pobierz: Zapytanie ofertowe 6-2018-EFS (PDF) oraz ZAŁĄCZNIKI (PDF)
  5. Informacja o wyniku postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 6/2018/EFS z dnia 28.05.2018 r.na zakup i dostawę sprzętu do EGG Biofeedback oraz dwóch lamp antydepresyjnych w ramach projektu ,,Dzieci na START ! współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – POBIERZ (PDF)
  6. Zapytanie ofertowe nr 8/2018/EFS na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu superwizji kadry systemu pieczy zastępczej w ramach projektu ,,Dzieci na START!” o numerze RPDS.09.02.04-02-0001/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020 – Pobierz PDF
  7. Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznychPobierz PDF
  8. Zapytanie ofertowe nr 8/2018/EFS na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu superwizji kadry systemu pieczy zastępczej w ramach projektu ,,Dzieci na START!” o numerze RPDS.09.02.04-02-0001/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020 – Pobierz PDF oraz Pobierz DOC
  9. Informacja o wyniku postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 8/2018/EFS z dnia 22.08.2018 r. na usługę polegającą na przeprowadzeniu cyklu superwizji kadry systemu pieczy zastępczej w ramach projektu ,,Dzieci na START!” o numerze RPDS.09.02.04-02-0001/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020POBIERZ
  10. Zapytanie ofertowe nr 9/2018/EFS na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu zajęć teatralnych – terapia dramą dla 36 podopiecznych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wałbrzychu w ramach projektu ,,Dzieci na START !” o numerze RPDS.09.02.04-02-0001/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020 – Pobierz PDF oraz Pobierz DOC
  11. Informacja o wyniku postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 9/2018/EFS z dnia 22.08.2018 r.na wykonanie usługi –polegającej na przeprowadzeniu cyklu zajęć teatralnych – terapia dramą  dla 36 podopiecznych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wałbrzychu  w ramach projektu ,,Dzieci na START !”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020POBIERZ
  12. Zapytanie ofertowe nr 10/2018/EFS na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu zajęć teatralnych – terapia dramą dla 36 podopiecznych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wałbrzychu w ramach projektu ,,Dzieci na START !” o numerze RPDS.09.02.04-02-0001/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020 – POBIERZ: DOC lub PDF
  13. Zapytanie ofertowe nr 11/2018/EFS na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu superwizji kadry systemu pieczy zastępczej w ramach projektu “Dzieci na START!” o numerze RPDS.09.02.04-02-0001/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020 – POBIERZ: DOC lub PDF
  14. Informacja o wyniku postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 10/2018/EFS z dnia 25.10.2018 r.na wykonanie usługi –polegającej na przeprowadzeniu cyklu zajęć teatralnych – terapia dramą dla 36 podopiecznych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wałbrzychu w ramach projektu ,,Dzieci na START !” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – POBIERZ
  15. Informacja o wyniku postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 11/2018/EFS z dnia 25.10.2018 r.na wykonanie usługi –polegającej na przeprowadzeniu cyklu superwizji dla pracowników pieczy zastępczej w ramach projektu ,,Dzieci na START !” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020POBIERZ
  16. Zapytanie ofertowe nr 15/2019/EFS na organizację wyjazdu dla minimum 10 a maksymalnie 28 osób w ramach projektu ,,Dzieci na START !” o numerze RPDS.09.02.04-02-0001/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020 –POBIERZ