Podziękowania

Dyrekcja Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Wałbrzychu składa serdeczne podziękowania Fundacji Banku Pekao SA imienia dr. Mariana Kantona  za wsparcie aktywności ruchowej podopiecznych placówki i przekazanie sprzętu sportowego. Inicjatywę zrealizowała grupa wolontariuszy z Banku Pekao S.A. Pomysł na zakup sprzętu sportowego i edukację sportową naszych wychowanków uzyskał grant w konkursie „JESTEŚMY BLISKO”. Jest to cykliczna inicjatywa, w której bank zachęca swoich pracowników do tego by zaangażowali się w działania na rzecz lokalnych społeczności. Fundacja wspiera grantem akcje wolontariuszy na rzecz ochrony środowiska naturalnego, edukacji, zdrowia, integracji międzypokoleniowej oraz pielęgnowanie historii i tradycji regionalnych. Ze środków przekazanych przez fundację bankową udało się sfinansować zakup rowerów hulajnog, deskorolek, minitrampoliny, urządzenia do ćwiczenia równowagi oraz skakanek. Już teraz dzieci i młodzież z naszych placówek korzysta z nowego sprzętu.